Kết quả tag "star-car-charger-2-4a"

1 kết quả

Máy tính bảng đầu tiên chạy cả Windows và Android

Máy tính bảng đầu tiên chạy cả Windows và Android

Ngày: 05/03/2011 14:11

ViewSonic ViewPad 10 là chiếc máy tính bảng đầu tiên hỗ trợ cả 2 hệ điều hành Windows 7 của Microsoft và Android 1.6 của Google.