Kết quả tag "tai-nghe-akg-y40"

1 kết quả

Các tính năng mới của Android 2.3 trên Xperia X10

Các tính năng mới của Android 2.3 trên Xperia X10

Ngày: 22/06/2011 09:07

Sony Ericsson Xperia X10 sẽ được cập nhật lên lên phiên bản 2.3 Gingerbread vào cuối năm nay với tính năng giống với các điện thoại Xperia mới.