Kết quả tag "training-youth-pack-ay5659"

1 kết quả

Google vô tình để lộ máy tính bảng Nexus 8

Google vô tình để lộ máy tính bảng Nexus 8

Ngày: 05/11/2013 10:45

Mẫu máy tính bảng màn hình kích thước khoảng 8 inch của Google có viền rất mỏng và nhiều khả năng do LG sản xuất.