Kết quả tag "tui-cho-ipad-tablet-10-inches"

1 kết quả

Những thất vọng từ bản iOS 7

Những thất vọng từ bản iOS 7

Ngày: 24/09/2013 11:54

Nhiều người chưa hài lòng với giao diện Flat Design, bàn phím, hay thời lượng pin trên hệ điều hành mới cho thiết bị di động của Apple.