Kết quả tag "tuxedo-a100"

1 kết quả

Trên tay Harman Kardon Aura: tinh tế, đầy công nghệ

Trên tay Harman Kardon Aura: tinh tế, đầy công nghệ

Ngày: 29/03/2014 15:38

Aura được xây dựng dựa trên Soud Stick III trước đây của Harman Kardon nhưng bây giờ chỉ là một chiếc loa với âm thanh 360 độ được xử lý bởi nhiều công nghệ hơn