Kết quả tag "usb-otg-lightning-32gb"

1 kết quả

Smartphone chụp hình nổi bật nhất 2013

Smartphone chụp hình nổi bật nhất 2013

Ngày: 03/12/2013 16:33

Cuộc đua công nghệ máy ảnh trên smartphone thực sự nóng khi hàng loạt sản phẩm ấn tượng ra mắt liên tục từ đầu 2013 đến nay. Hầu như hãng điện thoại nào cũng muốn nhấn mạnh vào tính năng trên sản phẩm của họ.