Kết quả tag "xa1-ultra-chinh-hang"

2 kết quả

Sony XA1 Ultra G3226

Sony XA1 Ultra G3226

Ngày: 27/02/2017 15:26

iPad Mini Retina đọ dáng cùng iPad Air

iPad Mini Retina đọ dáng cùng iPad Air

Ngày: 15/11/2013 14:42

Hai model máy tính bảng của Apple đều đã có mặt tại Việt Nam trong đó iPad Air có thể coi là bản phóng lớn của iPad Mini do có thiết kế giống nhau như đúc.