Chính sách bảo mật thanh toán

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THANH TOÁN:


1. Cam kết bảo mật:

- Hệ thống thanh toán thẻ trên website mainguyen.vn được cung cấp bởi các Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại websit mainguyen.vn đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

2. Quy định bảo mật:

 - Mai Nguyên chỉ hợp tác với các Đối Tác Cổng Thanh Toán được cấp phép hoạt động bởi Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Khách hàng có thể tra cứu các tổ chức được cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tại đây

 - Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 + Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer). Giao thức SSL sẽ mã hóa thông tin khách hàng cung cấp trong suốt quá trình giao dịch.

+ Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) được cấp bởi Trustwave

+ Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 - Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Mai Nguyên áp dụng với khách hàng:

+ Thông tin Thẻ thanh toán của Khách hàng không được lưu trên hệ thống của mainguyen.vn. Khi đặt hàng và sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán cho đơn hàng mua trên mainguyen.vn, Quý khách sẽ nhập thông tin thẻ trên hệ thống của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

 - Khi có các vấn đề phát sinh liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Khách hàng liên hệ với Đối tác cổng thanh toán để được giải quyết.